kontrola zarządcza w administracji publicznej, urzedzie miasta, gminy

Kontrola Zarządcza

Witamy na stronie internetowej Instytutu Szkoleniowego A&D.

Od 2010 r. samorządy terytorialne mają obowiązek wdrażać system kontroli zarządczej. Mówi o tym art. 68 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wiele w tej sprawie już zrobiono. Pracownicy wielu urzędów i instytucji publicznych uczestniczyli w szkoleniach na ten temat.
Praktyka pokazuje jednak, że realne wdrożenie kontroli zarządczej w samorządach lokalnych nastręcza poważne problemy praktyczne. Zaniedbania w tej dziedzinie mogą narazić kierowników jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób odpowiedzialnych za działanie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji rządowej, przygotowaliśmy ofertę doradczą obejmująca przeszkolenie i praktyczną pomoc we wdrożeniu systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego oraz jej jednostkach organizacyjnych.

Zapraszamy do korzystania zarówno z naszych usług doradczych, jak również szkoleniowych. Oferujemy szkolenia w formule otwartej oraz wewnętrznej.

Szkolenia otwarte organizujemy w 9. największych miastach Polski oraz miejscowościach turystycznych

Szkolenia wewnętrzne są przygotowywane na indywidualne zamówienie instytucji. Program oraz metodologia szkolenia a także czas trwania są dopasowywane do oczekiwań i potrzeb uczestników oraz specyfiki funkcjonowania podmiotu. Prowadzący jest do wyłącznej dyspozycji pracowników jednej instytucji i może skupić się nurtujących ich problemach. Szkolenie wewnętrzne realizujemy zarówno w siedzibie Klienta jak również w obiektach turystycznych.
Szkolenia w tej formule organizujemy już nawet dla kilku osób.

Zapraszamy do zapoznania się z programami naszych szkoleń.

Szkolenia otwarte odbywające się w 9. największych miastach

Szkolenia wyjazdowe

NOWY